Wij spreken Fries

Ouderen in Friesland zijn vaak ‘o sa Frysk’ en willen graag dat mensen die hun helpen het Fries verstaan. Of beter nog, het kunnen spreken. Wij verstaan en spreken Fries u kunt uzelf hierdoor in uw eigen vertrouwde taal uitten.

Een behandeling in het Nederlands is natuurlijk ook geen probleem.

Copyright © 2021
Ontwikkeling: Marmac | Online ICT Diensten